Healthonic Healthcare - Aarogyam Sukhsampada
Aarogyam Sukhsampada - Health is the divine wealth.

Post related to tag - summer drink

कमी कॅलरीयुक्त भोपळ्याचे सूप

कमी कॅलरीयुक्त भोपळ्याचे सूप

कमी कॅलरीयुक्त भोपळ्याचे सूप

Sun Jun 11 2023

LOW CALORIE PUMPKIN SOUP

LOW CALORIE PUMPKIN SOUP

Sun Jun 11 2023

LOW CALORIE PUMPKIN SOUP
LOW CALORIE COLD CUCUMBER SOUP

LOW CALORIE COLD CUCUMBER SOUP

This summer when the sun is blazing at its might with temperatures soaring high, a cold drink is must to cool down yourself. Here is an ideal option for you. This Cold Cucumber Soup is very low in calories (as it contains only Cucumber and Onion and no sugar) as compared to any Cold drink/ fruit juice

Sun Jun 11 2023

कमी कॅलरीयुक्त थंडगार काकडीचे सूप

ह्या उन्हाळ्यामध्ये सूर्य पूर्ण ताकदीनिशी तळपत असतांना आणि दिवसागणिक तापमान वाढत असतानां, थंडाव्यासाठी शीतपेय हे आवश्यकच. ह्या करता तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. थंड काकडीचे सूप ज्याच्यामध्ये कुठल्याही शीतपेयाच्या पेक्षा किंवा फ्रुट ज्यूस

Sun Jun 11 2023

कमी कॅलरीयुक्त थंडगार काकडीचे सूप