Healthonic Healthcare - Aarogyam Sukhsampada
Aarogyam Sukhsampada - Health is the divine wealth.

Post related to tag - indian food

मिक्स भाज्यांचे (लो कॅलरी) समोसे

मिक्स भाज्यांचे (लो कॅलरी) समोसे

खाली दिलेली 'कमी कॅलरी' युक्त मिक्स - भाज्यांचे समोसे बनवण्याची रेसिपी ह्या करता तुम्हाला नक्की मार्गदर्शन करेल. अश्या प्रकारे बनवलेला समोसा तुम्हाला योग्य पोषण तेही कमी कॅलरीं मध्ये आणि चव व स्वाद ह्यांच्याशी कुठलीही तडजोड न करता देऊ शकेल

Sat Jun 10 2023

LOW CALORIE MIX-VEGETABLE SAMOSA

The following Recipe will explain you & guide you on how take make Low Calorie mix- vegetable Samosa. This samosa can provide you a good nutrition at very low caloric value and that too without compromising on taste and flavour

Sat Jun 10 2023

LOW CALORIE MIX-VEGETABLE SAMOSA