Healthonic Healthcare - Aarogyam Sukhsampada
Aarogyam Sukhsampada - Health is the divine wealth.

Post related to tag - fast food

LOW CALORIE FRENCH FRIES

French fries a delicious, tasty and a very common snacks item eaten all over the world. But the French fries we routinely eat are deep fried & are loaded with fats, further they are made of Potatoes only; so it has a limited nutritional value.

Sun Jun 11 2023

LOW CALORIE FRENCH FRIES
कमी कॅलरीयुक्त फ्रेंच फ्राईज

कमी कॅलरीयुक्त फ्रेंच फ्राईज

फ्रेंच फ्राईज हा एक अतिशय चविष्ट आणि प्रसिद्ध खाद्यपदार्थ आहे. सामान्यपणे जे फ्रेंच फ्राईज आपण खातो ते तेलामध्ये भरपूर तळलेले आणि चरबीयुक्त असतात, तसेच ते फक्त बटाट्यापासूनच बनवले जातात त्यामुळे फारसे पौष्टिक हि नसतात. पण आपण हे जे फ्रेंच फ्राईज बनवणार आहोत ते वेगवेगळ्या भाज्यांचे 

Sun Jun 11 2023

MIX VEGGIE MUTKE

Have you ever imagined that eating vegetables like Dudhi, Red pumpkin, Cabbage together will be a treat? Yes, it will be a treat now! You can eat them in the form of Mix Veggie Mutke.

Sun Jun 11 2023

MIX VEGGIE MUTKE
मिक्स भाज्यांचे मुटके

मिक्स भाज्यांचे मुटके

कधी तरी विचार केला आहात का, की दुधीभोपळा, लालभोपळा, कोबी सारख्या भाज्या एकत्र खाणे हे सुद्धा एखाद्या मेजवानी सारखेच असेल? होय, जर तुम्ही ह्या पासून मिक्स भाज्यांचे मुटके बनवलेत तर ते एखाद्या मेजवानी सारखेच असेल.

Sun Jun 11 2023