Healthonic Healthcare - Aarogyam Sukhsampada
Aarogyam Sukhsampada - Health is the divine wealth.

Post related to tag - jowar bread

कमी कॅलरीयुक्त ज्वारीचा ब्रेड (ग्लुटेनफ्री)

कमी कॅलरीयुक्त ज्वारीचा ब्रेड (ग्लुटेनफ्री)

गव्हापासून बनलेला ब्रेड आरोग्यासाठी हानिकारक नसेल पण त्यातसुद्धा भरपूर प्रमाणात कॅलरीज असतातच, ज्यामुळे तो वजन ज्यानं कमी करायचे आहे अश्यांसाठी योग्य पर्याय ठरू शकत नाही. गव्हामधील ग्लूटेनमुळे सुद्धा काही जणांना त्रास होण्याची शक्य असते. अश्या परिस्थितीत ज्वारीचा ब्रेड हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो

Sun Jun 11 2023

LOW CALORIE JOWAR (SORGHUM) BREAD (GLUTENFREE)

The whole wheat bread may not be that harmful for health but it still has high calories, so not suitable for those who want to lose weight. There is also risk of gluten (compound present in wheat) intolerance for those who are sensitive to it. Jowar bread can be an option in this situation

Sun Jun 11 2023

LOW CALORIE JOWAR (SORGHUM) BREAD (GLUTENFREE)